Kwaliteit

Kwaliteit zorgboerderij

Op onze zorgboerderij staat kwaliteit hoog in het vaandel. Dit tonen wij onder andere aan doordat wij in het bezit zijn van een aantal keurmerken wat betekent dat wij voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Door de verplichte audits van deze keurmerken blijven wij ons continu ontwikkelen. Hieronder kunt u lezen middels welke keurmerken en eisen wij onze kwaliteit van dienstverlening hoog willen houden. 

Kwaliteit laat je zien
Kwaliteit laat je zien is van het 2010 opgezette keurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ). Bij zorgboerderij De Mettemaat zijn wij al sinds 2013 in bezit van dit keurmerk. Sinds 2020 zijn wij ook bij De Edelingen in het bezit van het keurmerk! De audit hebben wij succesvol doorlopen, een mooie prestatie! 

De FLZ heeft als doelstelling:

 • Professionele en kwalitatief hoogwaardige zorg op zorgboerderijen komt tot stand;
 • En de geboden zorg toetsbaar en transparant maakt.

Dit betekent:

 • De zorgvrager staat centraal
 • Hoogwaardige zorg op maat aan zorgvragers
 • Uw persoonlijke ontwikkeling staat hoog in het vaandel
 • Het is een veilige plek
 • Er wordt gewerkt met heldere en duidelijke afspraken
 • Iedereen mag er komen kijken, de zorgboerderij is trots op wat ze doen.

Zorgboerderijen met het keurmerk zijn te herkennen aan het kwaliteitslogo. Mocht je meer over het kwaliteitssysteem willen weten, dan kun je op deze website klikken https://www.zorgboeren.nl/kwaliteitskeurmerk

Voor het keurmerk maken wij elk jaar een jaarverslag, deze kunt u raadplegen op de volgende website: https://www.kljz.nl/keurmerkregister#2339

Tevredenheidsonderzoek

Jaarlijks voeren wij een tevredenheidsonderzoek uit bij onze zorgvragers. De zorgvragers kunnen met dit onderzoek laten weten wat hun ervaringen zijn met de zorgboerderij. Zij beoordelen ons op de volgende onderwerpen: zorgboerderij, begeleiding en activiteiten / bezigheden. In 2020 hebben wij voor deze onderwerpen de volgende cijfers gekregen van onze zorgvragers:

 • Zorgboerderij: 9,1
 • Begeleiding: 9,2
 • Activiteiten en bezigheden: 9,0

72,2% van de uitgedeelde onderzoeken hebben wij retour ontvangen.

Cijfers die ons trots maken en waar wij veel voldoening uithalen! De tevredenheidsonderzoeken van de voorgaande jaren kunt u terugvinden in onze jaarverslagen, zie link hierboven. 

Voorheen deden wij onderzoek samen met De Mettemaat. Om een beter beeld te krijgen van de afzonderlijke locaties hebben wij het onderzoek gesplitst. Hierdoor hebben wij beter inzichtelijk wat goed gaat en wat nog verbeterpunten zijn.  

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Wij zijn aangesloten bij de SBB en hierdoor een erkend leerbedrijf. Voor meer informatie over onder andere stage lopen bij De Edelingen, zie het kopje ‘werken bij’.

U kunt erkende leerbedrijven herkennen aan het keurmerk.

Zoönosen

Het keurmerk Zoönosen is een keurmerk vanuit de Gezondheidsdienst voor Dieren (GDD). De checklist wordt door de dierenarts ingevuld en bij het voldoen aan de normering wordt het keurmerk weer verlengd. Dit keurmerk hebben wij al vele jaren in ons bezit. Door het voldoen aan de normering is De Edelingen een Zoönosen verantwoord bedrijf.

BHV (bedrijfshulpverlening)
Elk bedrijf is volgens de Arbo-wet verplicht te zorgen voor een goede bedrijfshulpverlening. Zo kan direct worden ingegrepen tijdens een brand of andere calamiteiten en wordt er veel leed voorkomen bij werknemers en de zorgvragers. Veiligheid staat ook bij ons hoog in het vaandel en daarom volgens jaarlijkse al onze vaste medewerkers een BHV-cursus. Hierdoor zijn er altijd voldoende BHV-ers aanwezig op de zorgboerderij.

BIG-register
Joke, eigenaresse van de zorgboerderij, is een BIG-geregistreerd verpleegkundige.

Inspraakmomenten zorgvragers
Elk kwartaal houden wij een inspraakmoment met de zorgvragers in de gezamenlijke ruimte. Gedurende dit inspraakmoment kunnen de zorgvragers aangeven wat ze goed vinden aan de zorgboerderij en wat er beter kan.

Meldcode Kindermishandeling
Alle begeleiders worden geïnformeerd over de meldcode kindermishandeling. Alle relevante informatie is beschikbaar in de meldcode map. Deze map wordt bijgewerkt als er zich nieuwe ontwikkelingen omtrent de meldcode voortdoen.

Medicatie
Wij hebben een medicatiebeleid waarvan al onze medewerkers op de hoogte zijn. Ook zijn veel van onze medewerkers bevoegd en bekwaam om medicatie uit te delen. 

AVG Wetgeving

Sinds 25 mei 2018 is de AVG wet van toepassing. Deze wet heel voluit Algemene Verordening Gegevensbescherming en zorgt er voor dat uw persoonsgegevens goed beschermd zijn voor buitenstaanders.Dit is één van de redenen waarom wij over zijn gegaan op ZilliZ, een beveiligd elektronisch cliënten dossier. Daarnaast zijn wij ook overgegaan op ZIVVER. ZIVVER zorgt er voor dat privacygevoelige informatie via een beveiligde server veilig via de mail gedeeld kan worden. Nieuwe zorgvragers, stagiaires, vrijwilligers en medewerkers ontvangen van ons informatie over hoe wij met de AVG omgaan.